آقای Danny Annan ، سفیر کشور دانمارک در ایران امروز (16 بهمن ماه 98)در سفر به شیراز با حضور در مسجد نصیرالملک از قسمتهای مختلف این اثر تاریخی بازدید کردند.

 

سفیر دانمارک سفیر دانمارک سفیر دانمارک سفیر دانمارک