مسجد نصیرالملک شیراز که بدلیل شیوع ویروس کوید 19 و جلوگیری از بیماری کرونا از اسفندماه 98 تعطیل شده بود، از  فردا (99/3/6) با رعایت پروتکل های بهداشتی از ساعت 7 صبح الی 7 عصر پذیرای بازدیدکنندگان محترم میباشد.

جهت رفاه حال بازدیدکنندگان عزیز تونل ضدعفونی و دستگاه ضدعفونی دستها خریداری و در ورودی مسجد نصب گردیده است.

بازگشایی مسجد نصیرالملک