مسجد صورتی یا «نصیرالملک» ایران در فهرست مکان‌های مقدس نشریه‌ پرتیراژ گردشگری آمریکا قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، «Condé Nast» چاپ نیویورک که یکی از پرتیراژترین نشریات گردشگری جهان به شمار می‌آید، در روزگاری که بسیاری از مرزها به روی گردشگران بسته شده، فهرستی از نوزده مکان مقدس جهان شامل کلیساها، تپه‌ها و معابد باستانی را منتشر کرده که مسجد صورتی یا «نصیرالملک» شیراز، تصویر برگزیده این فهرست است.

مسجد نصیرالملک که بیشتر گردشگران خارجی آن را با عنوان «مسجد صورتی» می‌شناسند، پنجمین مکان مقدس پیشنهادشده به ماجراجویان و تجربه‌گرایان سفرهای معنوی در گزارش این مجله گردشگری پرطرفدار در آمریکا است.

مسجد نصیرالملک